สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว จับมือ ไอคาร์เอเชีย สร้างมาตรฐานรถยนต์มือสอง กับ “โครงการรถมือสองคุณภาพผ่านการตรวจแล้ว”

ข่าววงการรถยนต์

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว จับมือ ไอคาร์เอเชีย สร้างมาตรฐานรถยนต์มือสอง กับ “โครงการรถมือสองคุณภาพผ่านการตรวจแล้ว”

29 เมษายน 2565 สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว เผยแผนความร่วมมือ บริษัท ไอคาร์เอเชีย จำกัด  ลงนามบันทึกความเข้าใจทวิภาคี โดยความร่วมมือสนับสนุนจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมรถยนต์มือสอง ใน “ โครงการรถมือสองคุณภาพผ่านการตรวจสอบแล้ว ”29 เมษายน 2565 สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว เผยแผนความร่วมมือ บริษัท ไอคาร์เอเชีย จำกัด  ลงนามบันทึกความเข้าใจทวิภาคี โดยความร่วมมือสนับสนุนจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมรถยนต์มือสอง ใน “ โครงการรถมือสองคุณภาพผ่านการตรวจสอบแล้ว ”

พร้อมจัดหมวดหมู่สินค้าให้มีการจัดเกรดและตรวจสภาพรถยนต์ โดยตัวกลางที่มีความน่าเชื่อถือ และเริ่มต้นเก็บข้อมูลย้อนหลังของยานพาหนะ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ชัดเจน  ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับทางผู้บริโภค โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และ “กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นาย ภิญโญ  ธนวัชรภรณ์  นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว กล่าวว่า สมาคมฯ มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในด้านการพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบการภายในประเทศให้มีมาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  และดำเนินการสร้างความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วมาอย่างต่อเนื่อง โครงการรถมือสองคุณภาพผ่านการตรวจสอบแล้ว”  โดยความร่วมมือกับ ไอคาร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจ นี้ จะมีส่วนช่วยยกระดับให้ธุรกิจซื้อ ขาย รถยนต์มือสองให้มีความน่าเชื่อถือ ส่งเสริมจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติต่อเครือข่าย คู่ค้า และผู้บริโภคด้วยความเป็นธรรม และช่วยอำนวยความสะดวกให้สมาชิกสมาคม ฯ ในการบริหารจัดการการซื้อขายรถยนต์ ด้วยเว็ปไซต์ของ วันทูคาร์

 

ความร่วมมือในโครงการนี้ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว  อีกทั้งส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประการรถยนต์ใช้แล้วซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการประกอบธุรกิจตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างทั่วถึง   

นอกจากความร่วมมือในเบื้องต้นนี้ ในอนาคตอาจเกิดความร่วมมือด้านการฝึกอบรมบุคลากร ด้านการตรวจสภาพรถ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงการจัดตั้งหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพสำหรับธุรกิจการซื้อขาย รถยนต์มือสอง เป็นการสร้างคนสร้างงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์  สำหรับสถาบันการเงินที่เข้ามาสนับสนุนสินเชื่อรถยนต์ในโครงการนี้คือ“กรุงศรี ออโต้” ที่สามารถแนะนำ, คำนวณสินเชื่อรถยนต์ให้เหมาะสมกับกำลังซื้อและการประเมินสินเชื่อเบื้องต้นของผู้บริโภคให้ได้

 

ทั้งนี้ ในช่วงวิกฤติโควิดที่กำลังส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน แต่ยอดขายรถยนต์มือสองยังคงเติบโต อันเนื่องมาจากผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจกับการเดินทางที่ปลอดภัย ซึ่งการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นทางออกที่คนส่วนใหญ่หันมาใช้ และรถยนต์มือสองก็เป็นทางเลือกที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าการซื้อรถใหม่ โดยมูลค่าตลาดของธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว มีมูลค่าประมาณ 80,000,000,000 บาท ในปีที่ผ่านมา เติบโตโดยประมาณ 10% - 15% สำหรับรถยนต์นั่ง และขยายตัว 1.5% ถึง 3.5% สำหรับรถบรรทุก และเมื่อเข้าสู่ปี 2565 ราคารถมือสองของไทยยังมีโอกาสปรับขึ้นต่อเนื่อง

นางณัฐธนธร ฟอร์ด ผู้จัดการประจำประเทศไทย  บริษัท ไอคาร์เอเชีย จำกัด เปิดเผยว่าในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต และมีความมั่นใจสูงขึ้นมากในการเลือกซื้อรถยนต์มือสองผ่านช่องทางออนไลน์และ โซเชียลมีเดียต่างๆ อีกทั้งจำนวนผู้เข้าถึงอินเตอร์เนท และการใช้เวลาบนโลกออนไลน์ก็มีมากขึ้น ดังนั้นอุตสาหกรรมรถยนต์มือสองจึงต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคให้มากที่สุด ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิสัยทัศน์ที่ทำให้ไอคาร์ เอเชีย พัฒนาการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคเสมอมา ทั้งนี้การพัฒนาและยกระดับอุตสาหรรมรถยนต์มือสองไม่สามารถทำได้เพียงแค่องค์กรเดียว การที่ได้รับความไว้วางใจจากทางสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว มาร่วมมือในการยกระดับอุตสาหกรรม นอกจากจะเป็นการสร้างมาตรฐานสินค้าและอุตสาหกรรมในวงกว้างแล้ว ยังเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำของเว็ปไซต์ประกาศซื้อขายยานยนต์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเราเป็นเว็บไซต์ประกาศซื้อขายยานยนต์ (Automotive Market Place) ที่มีผู้เข้าชม มากเป็นอันดับ 1 และมีจำนวนการประกาศซื้อขายรถยนต์มากที่สุดในประเทศไทย

โดยทางเว็บไซต์วันทูคาร์ได้จัดทำ ไมโครไซต์ หรือ เว็บไซต์ย่อยโดยมี วันทูคาร์ อินสเปคชั่น เป็นตัวกลางในการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการลงประกาศ อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเพื่อแสดงถึงรถใช้แล้วผ่านการตรวจสอบโดยทีมงานตรวจสภาพรถของวันทูคาร์ พร้อมรายงานในประกาศขายรถยนต์ของสมาชิกสมาคมฯที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้ และทำการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของเว็บไซต์ และ โซเชียลมีเดียของวันทูคาร์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ Facebook fan page – one2car / tiktok/ YouTube และ IG เป็นต้น

โครงการนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพของรถมือสองมากขึ้น ซึ่งแพลตฟอร์มออนไลน์ของวันทูคาร์ สามารถให้บริการทั้งในด้านข้อมูลและช่องทางการขาย พัฒนาไปถึงการบริการตรวจสภาพรถ รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลของรถ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อ ผู้ขาย ได้อย่างรวดเร็ว นางณัฐธนธร สรุป

สามารถเข้าดูรายละเอียดการซื้อขายได้ที่ www.one2car.comNirin P.

Nirin P.

Head of Content

บรรณาธิการผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ใหม่หลายเว็บจนติด Top 5 โตมาในช่วงกระแสยุคออนไลน์ตั้งแต่บุกเบิก ชอบรถยนต์คลาสสิก และความเร็ว พร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดข่าวสารเรื่องรถใหม่ ทันกระแส มีสาระ และเทคนิคดีๆ ให้คุณได้อ่าน


ข่าวฟีเจอร์

วิธีไหว้แม่ย่านางรถ พร้อมคาถา (2566) ใช้อะไรบ้าง ไหว้กี่โมงดี

วิธีไหว้แม่ย่านางรถ พร้อมคาถา (2566) ใช้อะไรบ้าง ไหว้กี่โมงดี

เรื่องเด่น
บอกทุกขั้นตอนไหว้แม่ย่านางรถ ต้องใช้อะไรบ้าง ผลไม้กี่อย่าง ไหว้กี่โมงดี พร้อมคาถาไหว้แม่ย่านางรถ อ่านบทความนี้ครบ ...
ต่อใบขับขี่หมดอายุ หรือหาย 2566 ทำยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ต่อใบขับขี่หมดอายุ หรือหาย 2566 ทำยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เรื่องเด่น
บอกทุกขั้นตอนการต่อใบขับขี่ 2566​ ทำยังไง แบบ 2 ปี เป็น 5 ปี กับแบบ 5 ปี เป็น 5 ปี ต่างกันตรงไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง ...
รวมรถยนต์ไฟฟ้า EV มือสอง ราคาถูก น่าซื้อที่สุดในปี 2023

รวมรถยนต์ไฟฟ้า EV มือสอง ราคาถูก น่าซื้อที่สุดในปี 2023

รถยนต์ไฟฟ้า
รถยนต์ไฟฟ้ามือสอง ตัวเลือกสำหรับคนมีงบจำกัดแต่อยากได้รถไฟฟ้า จะมีรุ่นไหนน่าซื้อใช้ที่สุด ราคาถูก และใช้ดี ...
ฤกษ์ออกรถ 2566 ทุกเดือน วันไหนน่าออกรถที่สุด

ฤกษ์ออกรถ 2566 ทุกเดือน วันไหนน่าออกรถที่สุด

เรื่องเด่น
เช็ค ฤกษ์ออกรถ ปี 2566 ออกรถวันไหนดี one2car นำฤกษ์ออกรถ 2566 ของทุกเดือนมาให้แล้ว ทำนายโดยซินแสผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์จีนชื่อดัง อยากได้ฤกษ์ดี ...

เเสดงความคิดเห็น