ทำใบขับขี่ใหม่ 2566 ที่ขนส่งยังไง อบรมออนไลน์ได้ไหม

Car Guides

ทำใบขับขี่ใหม่ 2566 ที่ขนส่งยังไง อบรมออนไลน์ได้ไหม

ผู้ที่ไม่มีใบขับขี่มาก่อนและต้องการทำใบขับขี่ใหม่ 2566 จะต้องเตรียมอะไร ทำอย่างไรบ้างนั้น one2car นำข้อมูลมาฝาก เพื่อให้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมในการทำใบขับขี่

สอบทำใบขับขี่รถยนต์ใหม่ 2566 ที่สำนักงานขนส่ง ใช้เอกสารอะไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร

สำหรับคนที่ไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อนแล้วต้องสอบใบขับขี่ใหม่ จะต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอทำใบขับขี่กันก่อน โดยผู้ที่จะขอทำใบขับขี่จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 • ผู้ที่ทำใบขับขี่รถยนต์ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • ผู้ที่ทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

ทำใบขับขี่ใหม่ 2566

ขั้นตอนการทำใบขับขี่รถยนต์ใหม่ 2566 มีอะไรบ้าง

1.  จองคิวผ่านแอปฯ DLT Smart Queue

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue แล้วลงทะเบียนให้เรียบร้อย จากนั้นเลือกสำนักงานขนส่งและเข้าสู่เมนู "ประเภทงานบริการ งานใบอนุญาตส่วนบุคคล"  > ขอรับใบอนุญาตส่วนบุคคลใหม่

แต่ถ้าอยากเห็นภาพมากขึ้น อ่านต่อได้ที่ วิธีจองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์ แอป DLT Smart Queue 

2.  เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ทำใบขับขี่ใหม่

 • บัตรประชาชนฉบับจริง
 • ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

3.  ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ในการทำใบขับขี่รถยนต์ใหม่ เราจะต้องทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายที่ขนส่ง ได้แก่

 • ทดสอบสายตาบอดสี
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า

4.  เข้ารับการอบรม 5 ชั่วโมง

ผู้ที่ทำใบขับขี่ใหม่จะต้องเข้ารับการอบรม 5 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า (9.30 – 12.00 น.) และช่วงบ่าย (13.00 – 15.30 น.) เรื่องที่ต้องอบรม ได้แก่

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก)
 • จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ
 • ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล

สำหรับใครที่สงสัยว่า "ทําใบขับขี่ใหม่ อบรมออนไลน์ได้ไหม" คงต้องตอบว่า "ไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้" ยกเว้นคนที่เคยมีใบขับขี่มาก่อนแล้วต้องต่ออายุ ถึงจะอบรมออนไลน์ได้

5.  ทดสอบภาคทฤษฎี 50 ข้อ

สำหรับผู้ที่ทำใบขับขี่ใหม่ ท่านจะต้องทำการทดสอบข้อเขียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) โดยต้องผ่านเกณฑ์ 90% (45 ข้อ)

6.  ทดสอบภาคปฏิบัติ

การสอบใบขับขี่รถยนต์ ท่านจะต้องเข้ารับการทดสอบขับรถ โดยใช้ท่าทดสอบตามหลักเกณฑ์วิธีการทดสอบและวัดผล ได้แก่

 • การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
 • การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
 • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย

การทดสอบขับรถจักรยานยนต์ ท่านจะต้องทดสอบขับรถ ดังนี้

 • การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
 • การขับรถทรงตัวบนทางแคบ
 • การขับรถผ่านทางโค้งรัศมีแคบรูปตัวแซด (Z)

กรณีสอบปฏิบัติไม่ผ่าน: เจ้าหน้าที่จะบันทึกผลและออกใบนัดทดสอบครั้งต่อไป นำใบนัดไปจองคิวทดสอบขับรถใหม่

7. ชำระเงินและถ่ายรูปเพื่อรับบัตร

เมื่อผู้ขอรับใบขับขี่ผ่านการอบรม ทดสอบภาคทฤษฎี และทดสอบภาคปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถชำระเงินและถ่ายรูปเพื่อทำใบขับขี่ได้ โดยใบขับขี่ที่ได้รับจะเป็นใบขับขี่รถส่วนบุคคลชั่วคราว ซึ่งจะมีมีอายุ 2 ปี หากหมดอายุแล้วให้ไปต่อใบขับขี่ใหม่

อ่านเพิ่มเติม: ต่อใบขับขี่หมดอายุ ใบขับขี่หาย ต้องทำยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่ใหม่

 • ค่าทำใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 200 บาท
 • ค่าทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 100 บาท
 • ค่าคำขอ 5 บาท

*ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว จะมีอายุเพียง 2 ปีเท่านั้น เมื่อถือครองครบ 1 ปี สามารถดำเนินการเปลี่ยนใบขับขี่จาก 2 ปี เป็นแบบ 5 ปี ได้โดยไม่ต้องรอให้ครบ 2 ปี

*กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ที่ถือใบอนุญาตครบ 2 ปีแล้ว แต่อายุยังไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ ยังไม่สามารถรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้

ทำใบขับขี่ใหม่ ใช้เวลากี่วัน

การทำใบขับขี่ใหม่ที่ขนส่งจะใช้เวลาประมาณ 2 วัน โดยวันแรกจะเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย, อบรม 5 ชั่วโมง และทดสอบทฤษฎีหรือข้อเขียน ส่วนวันที่ 2 จะเป็นการสอบปฏิบัติขับรถ ซึ่งจะมีการนัดหมายล่วงหน้า รวมถึงมีการออกใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว 2 ปี ในวันเดียวกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก

ค้นหารถมือสองทุกรุ่น ทุกแบบ ทั้งรถเก๋งมือสอง รถตู้มือสอง รถกระบะมือสอง ราคาดี ฟรีดาวน์ ผ่อนถูก คุณภาพพร้อมใช้งาน ดูรายละเอียด และราคารถมือสองได้ที่ ตลาดรถมือสอง One2car

อัปเดตข่าวรถล่าสุด ดูรีวิวรถยนต์ รีวิวรถมอเตอร์ไซค์ ทุกยี่ห้อ โดยทีมงานมืออาชีพ เช็คราคา ตารางผ่อน พร้อมเกาะติดข่าวสารรถยนต์ไฟฟ้า EV ไปกับ AutospinnWongsupat

Wongsupat

Senior Content Writer

นักข่าวมากประสบการณ์จากสื่อสิ่งพิมพ์ สายกระทรวง วงการคมนาคมและเศรษฐกิจ การันตีด้วยผลงานข่าวดีเด่นรางวัลอิศรา อมันตกุล ก่อนเข้ามาคลุกคลีวงการยานยนต์ สั่งสมประสบการณ์ เพิ่มความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ และข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผู้อ่านทุกท่าน


Featured

ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส (TPIS) โบรกเกอร์ประกันคุณภาพ บริการครบจบโดยผู้เชี่ยวชาญ

ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส (TPIS) โบรกเกอร์ประกันคุณภาพ บริการครบจบโดยผู้เชี่ยวชาญ

Car news
อยากได้ประกันรถยนต์ที่ไว้ใจได้ คุ้มครองครอบคลุมตรงกับการใช้รถยนต์ ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส โบรกเกอร์ประกันคุณภาพ ...
ต่อใบขับขี่หมดอายุ หรือหาย 2566 ทำยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ต่อใบขับขี่หมดอายุ หรือหาย 2566 ทำยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้าง

Car Guides
บอกทุกขั้นตอนการต่อใบขับขี่ 2566​ ทำยังไง แบบ 2 ปี เป็น 5 ปี กับแบบ 5 ปี เป็น 5 ปี ต่างกันตรงไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง ...
รวมรถยนต์ไฟฟ้า EV มือสอง ราคาถูก น่าซื้อที่สุดในปี 2023

รวมรถยนต์ไฟฟ้า EV มือสอง ราคาถูก น่าซื้อที่สุดในปี 2023

Electric Vehicle News
รถยนต์ไฟฟ้ามือสอง ตัวเลือกสำหรับคนมีงบจำกัดแต่อยากได้รถยนต์ไฟฟ้า จะมีรุ่นไหนน่าซื้อใช้ที่สุด ราคาถูก และใช้ดี ...
ฤกษ์ออกรถ 2566 ทุกเดือน วันไหนน่าออกรถที่สุด

ฤกษ์ออกรถ 2566 ทุกเดือน วันไหนน่าออกรถที่สุด

Car Guides
เช็ค ฤกษ์ออกรถ ปี 2566 ออกรถวันไหนดี one2car นำฤกษ์ออกรถ 2566 ของทุกเดือนมาให้แล้ว ทำนายโดยซินแสผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์จีนชื่อดัง อยากได้ฤกษ์ดี ...

Comments

app-icon
app-icon
app-icon
View your Dream Cars
in the App
Download App Now