จังหวัด
1224 ถนน พัฒนาการ แขวงประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพ