จังหวัด
หน้าทางเข้าห้างโลตัสสระบุรี ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพียว อ.เมือง จ.สระบุรี