จังหวัด
ซอย วิภาวดีรังสิต 16/9แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร