จังหวัด
92 ศูนย์รถธนบัตรชัย 1 ล็อค M3 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170