จังหวัด
เลขที่ 55 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพฯ 10170