จังหวัด
14 หมู่ 17 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 10170