ต่อใบขับขี่หมดอายุ หรือหาย 2566 ทำยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้าง

Car Guides

ต่อใบขับขี่หมดอายุ หรือหาย 2566 ทำยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้าง

บอกทุกขั้นตอนการต่อใบขับขี่ 2566​ ทำยังไง แบบ 2 ปี เป็น 5 ปี กับแบบ 5 ปี เป็น 5 ปี ต่างกันตรงไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง ใบขับขี่หมดอายุกี่ปีต้องอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ พร้อมวิธีจองคิวต่อใบขับขี่ง่าย ๆ ก่อนไปต่อใบขับขี่

วิธีต่อใบขับขี่ 2566 ทำยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้าง ต้องอบรมไหม

ใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับขี่ เป็นเอกสารที่กรมการขนส่งทางบกออกให้เพื่อระบุว่าบุคคลนั้นผ่านคุณสมบัติในการขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือรถประเภทอื่นๆ ซึ่งมีการสิ้นอายุหรือมีเวลากำหนดในการใช้งาน โดยปกติจะต้องต่อใบอนุญาตก่อนวันสิ้นอายุ แต่ปัจจุบันการต่อใบขับขี่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการมากขึ้น

วันนี้ one2car รวบรวมข้อมูลการต่อใบขับขี่ 2566 ว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีขั้นตอนดำเนินการตั้งแต่จองคิวออนไลน์หรือ walk in อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ หรือเตรียมค่าธรรมเนียมในการต่อใบขับขี่เท่าไร รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจจะมีอะไรบ้าง ติดตามและอ่านได้ที่นี่เพื่อเตรียมความพร้อมกันได้เลย

ต่อใบขับขี่ 2566

ใบขับขี่มีกี่รูปแบบ

ใบขับขี่จะแบ่งอายุการใช้งานได้ 3 รูปแบบ คือ ใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปี, ใบขับขี่ชนิด 5 ปี และใบขับขี่ตลอดชีพ ซึ่งรูปแบบนี้ยกเลิกไปแล้ว ยกเว้นผู้ที่มีใบขับขี่ตลอดชีพมาก่อน ซึ่งเราจะขอเอ่ยถึง 2 รูปแบบหลัก คือ ใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปี และใบขับขี่ชนิด 5 ปี

ต่อใบขับขี่จาก 2 ปี เป็น 5 ปี 2566 ทำยังไง

สำหรับใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปี จะเป็นใบขับขี่ที่ผู้ทำเป็นครั้งแรกจะได้รับทุกคน เมื่อครบอายุแล้ว จะสามารถต่อใบขับขี่จาก 2 ปี เป็น 5 ปี โดยไม่ต้องเข้ารับการอบรม 

เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี 2566

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. ใบอนุญาตฉบับเดิมตัวจริง
 3. ใบรับรองแพทย์ (ออกก่อนวันขอยื่น) อายุไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี

 1. สามารถดำเนินการได้ทั้งแบบ walk in หรือจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue / iOS Link: https://apple.co/2GIHARd แอนดรอยด์ Link: http://bit.ly/2IkLpyO 
 2. ตรวจสอบเอกสารและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย สำหรับการจองคิวผ่านทางออนไลน์ สามารถอ่านรายละเอียดตามคำแนะนำในแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
 3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ซึ่งจะแยกตามฐานต่างๆ คือ ทดสอบการมองเห็นไฟเขียว เหลือง แดง, ทดสอบสายตาทางลึก, ทดสอบสายตาทางกว้าง และทดสอบปฎิกิริยาโดยการเหยียบเบรกหลังเห็นสัญญาณไฟ
 4. รอเรียกชำระค่าธรรมเนียมต่อใบขับขี่
 5. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ เพื่อออกใบอนุญาตขับรถต่อไป

ค่าธรรมเนียมในการต่อใบขับขี่ 2 ปีเป็น 5 ปี

 • รถยนต์ 505 บาท
 • รถจักรยานยนต์ 255 บาท

ต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี ล่วงหน้าได้กี่เดือน

การต่อใบขับขี่ชั่วคราวจาก 2 ปี เป็น 5 ปี สามารถต่อใบขับขี่ก่อนล่วงหน้าได้ทันทีที่ถือใบอนุญาตขับรถครบ 1 ปี

ต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี ต้องอบรมไหม

การต่อใบขับขี่ชั่วคราวจาก 2 ปี เป็น 5 ปี ไม่ต้องอบรม ยกเว้นในกรณีขาดต่อใบขับขี่เกิน 1 ปี ต้องอบรม 5 ชั่วโมงและทดสอบข้อเขียนใหม่ แต่ถ้าหากขาดเกิน 3 ปี ต้องอบรม 5 ชั่วโมง พร้อมทั้งทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถใหม่

ต่อใบขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี 2566 มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

การต่อใบอนุญาตจาก 5 ปี เป็น 5 ปี แม้จะทำได้อย่างสะดวกง่ายดาย แต่ก็มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเท่ากับการต่อใบขับขี่จาก 2 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. ใบอนุญาตฉบับเดิม
 3. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

 ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี

 1. ให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง www.dlt-elearning.com
 2. การต่อใบขับขี่สามารถดำเนินการได้ทั้ง walk in  และจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน  DLT Smart Queue / iOS Link: https://apple.co/2GIHARd แอนดรอยด์ Link: http://bit.ly/2IkLpyO 
 3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และเข้ารับการอบรม 1 ชั่วโมง (สามารถอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้)
 4. ออกใบอนุญาตขับรถ

ค่าธรรมเนียมในการต่อใบขับขี่ 5 ปีเป็น 5 ปี

 • รถยนต์ 505 บาท
 • รถจักรยานยนต์ 255 บาท

ต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี ล่วงหน้าได้กี่เดือน

การต่อใบขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี สามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน หรือ 90 วัน
 
ต่อใบขับขี่หมดอายุ 2566 ทำยังไง

ใบขับขี่หมดอายุ ทำยังไง อบรมไหม ต้องต่อภายในกี่วัน

ใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี

หากใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี ไม่ต้องอบรม สามารถทำเรื่องต่อใบขับขี่โดยไม่ต้องผ่านการสอบข้อเขียน แต่จะมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี

กรณีขาดการต่อใบขับขี่เกิน 1 ปี ต้องอบรม 2 ชั่วโมง (ใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี) / อบรม 5 ชั่วโมง (ใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี) และทดสอบข้อเขียนใหม่

ใบขับขี่หมดอายุ 2 ปี

หากใบขับขี่หมดอายุแล้ว 2 ปี ยังสามารถขอทำเรื่องต่อใบขับขี่ได้ แต่ต้องอบรม 2 ชั่วโมง (ใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี) / อบรม 5 ชั่วโมง (ใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี) และผ่านการสอบข้อเขียนให้ผ่านถึงร้อยละ 90 จากคะแนนสอบทั้งหมด จึงจะดำเนินการในขั้นตอนการต่อใบขับขี่ได้

ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี

หากใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี นับจากใบขับขี่ใบเดิมหมดอายุ ต้องอบรม 2 ชั่วโมง (ใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี) / อบรม 5 ชั่วโมง (ใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี) พร้อมทดสอบข้อเขียน ทดสอบขับรถใหม่ และต้องยื่นใบรับรองแพทย์ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

ใบขับขี่หมดอายุเกิน 5 ปี

ใบขับขี่หมดอายุเกิน 5 ปี จะต้องผ่านการอบรม, ทดสอบข้อเขียน และทดสอบภาคปฏิบัติ เช่นเดียวกับการขอทำใบขับขี่ใหม่ทั้งหมด โดยสามารถอบรมออนไลน์ได้ในระบบ e-Learning ทาง www.dlt-elearning.com หรือแอปพลิเคชัน DLT e-Learning ผลการอบรมออนไลน์จะมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ผ่านการอบรม

ใบขับขี่หมดอายุ เคลมประกันได้หรือไม่?

เมื่อไรก็ตามที่ใบขับขี่หมดอายุ หากขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ หรือไม่มีใบอนุญาตที่จะแสดงได้เลย (ยกเว้นกรณีผู้ฝึกหัดขับรถตามมา) จะมีโทษปรับเป็นเงินไม่เกิน 1,000 บาท

กรณีเกิดอุบัติเหตุและคนขับไม่ได้พกใบขับขี่มาด้วย หากต้องการเคลมประกัน จะแยกออกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

 • กรณีเป็นฝ่ายถูกในอุบัติเหตุ

หากเป็นฝ่ายถูกในอุบัติเหตุ แม้จะไม่มีใบขับขี่ หรือไม่เคยทำใบขับขี่ ประกันรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นชั้น 1 ชั้น 2+ ชั้น 3+ ประกันชั้น 2 และชั้น 3 ยังให้ความคุ้มครอง โดยบริษัทประกันจะเป็นผู้เรียกร้องค่าเสียหายจากประกันรถยนต์ของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิด  

 • กรณีเป็นฝ่ายผิดในอุบัติเหตุ 

เมื่อเป็นฝ่ายผิดในอุบัติเหตุ และไม่พกใบขับขี่ หรือไม่มีใบขับขี่ จะแยกการพิจารณาได้ดังนี้

 1. ทำใบขับขี่แล้วลืมพกใบขับขี่มา => บริษัทยังให้ความคุ้มครองทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณี แต่คนขับจะต้องนำสำเนาใบขับขี่มาแสดงหลักฐานต่อไป
 2. พกใบขับขี่แต่ใบขับขี่หมดอายุ => บริษัทยังให้ความคุ้มครองทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณี แม้ใบขับขี่จะหมดอายุแล้วก็ตาม
 3. ใบขับขี่ถูกยึด => บริษัทยังให้ความคุ้มครองทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณี แม้ใบขับขี่จะถูกยึด
 4. ไม่มีใบขับขี่ เนื่องจากไม่เคยสอบใบขับขี่มาก่อน => หากใครที่ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ โดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยสอบใบขับขี่ เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งในส่วนของ พ.ร.บ.รถยนต์ และความคุ้มครองความเสียหายจากประกันรถยนต์ที่ทำไว้ แต่ยังชดเชยความเสียหายกับบุคคลภายนอกตามกรมธรรม์ที่ระบุไว้
 • กรณีรถหาย รถถูกไฟไหม้ รถถูกน้ำท่วม

เมื่อเกิดกรณีรถยนต์สูญหาย รถถูกไฟไหม้ หรือน้ำท่วมรถ บริษัทประกันรถยนต์ยังให้ความคุ้มครอง เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการขับรถของผู้ขับขี่ (ส่วนจะชดเชยมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภทนั่นเอง)

ใบขับขี่หาย ต้องแจ้งความหรือไม่

หากทำใบขับขี่ส่วนบุคคลหายไม่ต้องแจ้งความ สามารถทำใบขับขี่ใหม่ได้เลย แต่ถ้าเป็นใบขับขี่สาธารณะ จะต้องมีใบแจ้งความ เพื่อยื่นขอทำใบขับขี่ใหม่

ใบขับขี่หาย ทำใหม่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

กรณีทำใบขับขี่หาย หากต้องการทำใหม่จะใช้เอกสารเพียงแค่บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น โดยนำไปยื่นกับเจ้าหน้าที่สำนักงานกรมการขนส่งทางบกได้ทุกแห่ง เพื่อขอทำใบขับขี่ใหม่ได้ทันที ไม่ต้องเตรียมเอกสารอื่นๆ หากเป็นชาวต่างประเทศทำใบขับขี่หายให้ใช้หนังสือเดินทาง (พาสสปอร์ต)

ค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่ใหม่ 2566

 • ใบอนุญาตรถยนต์ชนิดชั่วคราว (ชนิด 2 ปี) 205 บาท
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) 505 บาท
 • ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (ชนิด 3 ปี) 305 บาท
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) 255 บาท
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ชนิด 3 ปี) 155 บาท
 • ใบอนุญาตขับขี่รถระหว่างประเทศสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 1 ปี) 505 บาท

วิธีจองคิวทำใบขับขี่ เมื่อใบขับขี่หาย

หากทำใบขับขี่หาย แนะนำว่าให้จองคิวทำใบขับขี่ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เพื่อลดเวลาต่อคิวที่กรมขนส่งที่ต้องรอนานหลายชั่วโมง แถมยังปลอดภัย ลดความแออัด แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 จะคลี่คลายแล้วก็ตาม

ขั้นตอนทำใบขับขี่ใหม่ที่กรมการขนส่ง

 1. ยื่นเอกสาร หรือบัตรประชาชน พร้อมหลักฐานการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกให้กับเจ้าหน้าที่ จากนั้นให้เขียนใบคำขอทำใบขับขี่ใหม่
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เช่น ตรวจตาบอดสี วัดสายตาทางกว้าง ทางลึก และตรวจการตอบสนอง
 3. ชำระค่าธรรมเนียม
 4. รอเรียกถ่ายรูปและรับบัตร

ใบขับขี่ตลอดชีพหาย ทำใหม่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ใบขับขี่ตลอดชีพ ถือเป็นใบอนุญาตที่ไม่กำหนดวันหมดอายุ หากทำหายไม่ต้องไปแจ้งความ สามารถติดต่อที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศเพื่อเขียนคำร้องขอทำใบขับขี่ใหม่ได้เลย โดยจะต้องจองคิวผ่านทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก หรือแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue และเดินทางไปยังสำนักงานขนส่งตามวัน เวลา และสถานที่ที่เลือกไว้

เอกสารสำหรับต่อใบขับขี่ตลอดชีพ

สำหรับเอกสารที่ต้องทำใบขับขี่ตลอดชีพใหม่ ใช้เพียงบัตรประชาชนตัวจริงใบเดียวเท่านั้น ไม่ต้องขอใบรับรองแพทย์ แต่ถ้าต้องการใช้บัตรสมาร์ตการ์ด เพียงยื่นบัตรประชาชนตัวจริงและใบขับขี่ตลอดชีพแบบกระดาษใบเดิม

ใบขับขี่ตลอดชีพหาย ต้องสอบใหม่หรือไม่

ผู้ที่มีใบขับขี่ตลอดชีพ หากทำหายและขอทำใบขับขี่ใหม่ สามารถจองคิวเข้ารับบริการ เขียนคำร้อง และทำบัตรใหม่ได้เลย โดยไม่ต้องเข้ารับการอบรม ทดสอบร่างกาย สอบข้อเขียน และสอบภาคปฏิบัติ 

ใบขับขี่ตลอดชีพหาย ทําใหม่จะได้แบบไหน

หากใบขับขี่ตลอดชีพหาย ชำรุด หรือเปลี่ยนจากใบขับขี่กระดาษเป็นบัตรสมาร์ตการ์ด เมื่อทำใบขับขี่ใหม่จะได้รับใบขับขี่ตลอดชีพตามเดิม

ทั้งนี้ การต่อใบขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถทุกคนต้องหมั่นสังเกตวันสิ้นอายุและดำเนินการต่ออายุให้เรียบร้อย จะได้ไม่เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาภายหลังต่อไป

ต่อใบขับขี่ 2566 นานไหม

ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกจัดระเบียบให้การต่อใบขับขี่รวดเร็วขึ้น หากไม่ต้องอบรมหรืออบรมออนไลน์มาก่อนแล้ว จะใช้เวลาในการต่อใบขับขี่อย่างเร็วที่สุดเพียง 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมงเท่านั้น โดยจะให้บริการผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ก่อน และจะให้บริการผู้ที่ Walk in เป็นลำดับถัดไป

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก

ค้นหารถมือสองทุกรุ่น ทุกแบบ ทั้งรถเก๋งมือสอง รถตู้มือสอง รถกระบะมือสอง ราคาดี ฟรีดาวน์ ผ่อนถูก คุณภาพพร้อมใช้งาน ดูรายละเอียด และราคารถมือสองได้ที่ ตลาดรถมือสอง One2car

อัปเดตข่าวรถล่าสุด ดูรีวิวรถยนต์ รีวิวรถมอเตอร์ไซค์ ทุกยี่ห้อ โดยทีมงานมืออาชีพ เช็คราคา ตารางผ่อน พร้อมเกาะติดข่าวสารรถยนต์ไฟฟ้า EV ไปกับ Autospinn

 Featured

ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส (TPIS) โบรกเกอร์ประกันคุณภาพ บริการครบจบโดยผู้เชี่ยวชาญ

ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส (TPIS) โบรกเกอร์ประกันคุณภาพ บริการครบจบโดยผู้เชี่ยวชาญ

Car news
อยากได้ประกันรถยนต์ที่ไว้ใจได้ คุ้มครองครอบคลุมตรงกับการใช้รถยนต์ ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส โบรกเกอร์ประกันคุณภาพ ...
ต่อใบขับขี่หมดอายุ หรือหาย 2566 ทำยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ต่อใบขับขี่หมดอายุ หรือหาย 2566 ทำยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้าง

Car Guides
บอกทุกขั้นตอนการต่อใบขับขี่ 2566​ ทำยังไง แบบ 2 ปี เป็น 5 ปี กับแบบ 5 ปี เป็น 5 ปี ต่างกันตรงไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง ...
รวมรถยนต์ไฟฟ้า EV มือสอง ราคาถูก น่าซื้อที่สุดในปี 2023

รวมรถยนต์ไฟฟ้า EV มือสอง ราคาถูก น่าซื้อที่สุดในปี 2023

Electric Vehicle News
รถยนต์ไฟฟ้ามือสอง ตัวเลือกสำหรับคนมีงบจำกัดแต่อยากได้รถยนต์ไฟฟ้า จะมีรุ่นไหนน่าซื้อใช้ที่สุด ราคาถูก และใช้ดี ...
ฤกษ์ออกรถ 2566 ทุกเดือน วันไหนน่าออกรถที่สุด

ฤกษ์ออกรถ 2566 ทุกเดือน วันไหนน่าออกรถที่สุด

Car Guides
เช็ค ฤกษ์ออกรถ ปี 2566 ออกรถวันไหนดี one2car นำฤกษ์ออกรถ 2566 ของทุกเดือนมาให้แล้ว ทำนายโดยซินแสผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์จีนชื่อดัง อยากได้ฤกษ์ดี ...

Comments

app-icon
app-icon
app-icon
View your Dream Cars
in the App
Download App Now