ZF

แรงงานกว่า 75,000 คนในเยอรมัน อาจต้องตกงานเพราะการผลิตรถพลังงานไฟฟ้า

แรงงานกว่า 75,000 คนในเยอรมัน อาจต้องตกงานเพราะการผลิตรถพลังงานไฟฟ้า

Car news
ผลการศึกษาจากสหภาพแรงงานของเยอรมันและอุตสาหกรรมรถอ้างว่าการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ากำลังทำให้งานด้านการติดตั้งเครื่องยนต์และเกียร์กว่า 75,000 ตำแหน่ง ...