white road

โตโยต้า ถนนสีขาว รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย “ไม่เร็ว ไม่เสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ” ช่วงสงกรานต์

โตโยต้า ถนนสีขาว รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย “ไม่เร็ว ไม่เสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ” ช่วงสงกรานต์

Automotive News
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เดินหน้ารณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้โครงการโตโยต้า ถนนสีขาว “ไม่เร็ว ไม่เสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ” ...