covid-19

“มูลนิธิ เผอิญโชค” สู้ภัย COVID-19 ช่วยคนไทยไม่ทิ้งกัน แจกอาหารช่วยคนในชุมชนอิ่มท้อง

“มูลนิธิ เผอิญโชค” สู้ภัย COVID-19 ช่วยคนไทยไม่ทิ้งกัน แจกอาหารช่วยคนในชุมชนอิ่มท้อง

Automotive News
กลุ่ม บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด(มหาชน) กับโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกันปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19”ช่วยคนไทยให้อิ่มท้อง แจกอาหารและน้ำดื่มจำนวนทั้งสิ้น ...