One2car.com
One2car.com App
Predict the Price of Your Vehicle
4.5
21,133
Get

ไฟเลี้ยวไม่ติด ไม่กะพริบ เกิดจากอะไรกันแน่ แก้ยังไงดี

Car Guides

ไฟเลี้ยวไม่ติด ไม่กะพริบ เกิดจากอะไรกันแน่ แก้ยังไงดี

อาจจะมีหลายๆ คนที่ประสบปัญหาไฟเลี้ยวไม่ติด ไม่กะพริบ ซึ่งวันนี้เราก็เลยจะมาบอกว่าสาเหตุที่ไฟเลี้ยวไม่ติดเนี่ย เกิดจากอะไรบ้าง และมีวิธีแก้อย่างไร


ไฟเลี้ยว เป็นอุปกรณ์สำคัญบนท้องถนนสำหรับคนใช้รถ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ทั่วไป รถจักรยานยนต์ หรือรถบรรทุกที่ต้องใช้สัญญาณไฟรถบรรทุกอย่างที่เห็นกันบ่อยๆ เพื่อไว้สำหรับส่งสัญญาณบอกทิศทางและเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้อื่น แต่หากไฟเลี้ยวเกิดปัญหาไม่ติด ไม่กะพริบ อาจสร้างอันตรายและความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ บทความนี้จะมาไขข้อข้องใจว่าสาเหตุที่ไฟเลี้ยวไม่ติดมาจากอะไร และมีวิธีแก้ไขเบื้องต้นอย่างไรและเมื่อไหร่ควรไปหาช่าง

ไฟเลี้ยวไม่ติด

ทำไมไฟเลี้ยวถึงไม่กะพริบ

สาเหตุไฟเลี้ยวไม่ติด ไม่กะพริบ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

1.ปัญหาจากหลอดไฟ

 • หลอดไฟขาด สาเหตุที่พบบ่อยที่สุด คือหลอดไฟขาด สังเกตได้จากไฟเลี้ยวข้างนั้นไม่ติดเลย ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง วิธีแก้ไขคือ เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ควรใช้หลอดไฟชนิดเดียวกับเดิม

 • หลอดไฟสัมผัสไม่ดี ขั้วหลอดไฟอาจสกปรกหรือเกิดการบิดงอ ทำให้หลอดไฟสัมผัสไม่สนิทซึ่งเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้ไฟไม่ติดนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม : ไฟหน้าเหลือง แก้ไม่ยาก ทำได้ที่บ้านแบบ DIY

2.ปัญหาจากระบบไฟฟ้า

 • ฟิวส์ขาด ฟิวส์ทำหน้าที่ตัดกระแสไฟเมื่อเกิดไฟเกิน หากฟิวส์ไฟเลี้ยวขาด ไฟเลี้ยวจะไม่ติด สังเกตได้จากไฟเลี้ยวทั้ง 2 ข้างไม่ติดพร้อมกัน วิธีแก้ไขคือ หาตำแหน่งกล่องฟิวส์ในรถ เปิดกล่องฟิวส์ ดูว่าฟิวส์ไฟเลี้ยวขาดหรือไม่ หากขาดให้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ ควรใช้ฟิวส์อะไหล่ที่มีค่าแอมแปร์เท่ากัน

 • รีเลย์ไฟเลี้ยวเสีย รีเลย์ไฟเลี้ยวทำหน้าที่ควบคุมการกะพริบของไฟเลี้ยว หากรีเลย์เสีย ไฟเลี้ยวจะไม่กะพริบ หรืออาจติดค้าง วิธีแก้ไขคือ ลองเปลี่ยนรีเลย์ไฟเลี้ยวตัวเก่าด้วยรีเลย์อะไหล่ ดูว่าไฟเลี้ยวกลับมาติดหรือไม่

 • สวิตช์ไฟเลี้ยวเสีย สวิตช์ไฟเลี้ยวทำหน้าที่ควบคุมการเปิดปิดไฟเลี้ยว หากสวิตช์เสีย ไฟเลี้ยวจะไม่ติด วิธีแก้ไขคือ ลองเปลี่ยนสวิตช์ไฟเลี้ยวใหม่

 • ปัญหาจากระบบไฟฟ้า อาจเกิดจากปัญหาการเดินไฟ ขั้วต่อหลวม หรือสายไฟขาด ส่งผลให้ไฟเลี้ยวไม่ติด วิธีแก้ไขคือ ควรนำรถไปหาช่างผู้ชำนาญการ เพื่อตรวจเช็คและซ่อมแซม

ทำไมไฟเลี้ยวถึงไม่กะพริบ

วิธีแก้ไขเบื้องต้น หากไฟเลี้ยวไม่ติด

1.ตรวจเช็คหลอดไฟ

เปิดฝาครอบไฟเลี้ยว ถอดหลอดไฟออกมาดูว่าขาดหรือไม่ หากขาดให้เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ควรใช้หลอดไฟชนิดเดียวกับเดิม

2.ทำความสะอาดขั้วหลอดไฟ

ใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดขั้วหลอดไฟ ทั้งที่ตัวหลอดไฟและขั้วไฟในโคม เพื่อขจัดคราบสกปรก หรือสนิม

3.ตรวจเช็คฟิวส์

หาตำแหน่งกล่องฟิวส์ในรถ เปิดกล่องฟิวส์ ดูว่าฟิวส์ไฟเลี้ยวขาดหรือไม่ หากขาดให้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ ควรใช้ฟิวส์อะไหล่ที่มีค่าแอมแปร์เท่ากัน\

4.ลองเปลี่ยนรีเลย์ไฟเลี้ยว

ถอดรีเลย์ไฟเลี้ยวตัวเก่าออก ลองเปลี่ยนด้วยรีเลย์อะไหล่ ดูว่าไฟเลี้ยวกลับมาติดหรือไม่

ไฟเลี้ยวไม่ติด เมื่อไหร่ควรไปหาช่าง

ไฟเลี้ยวไม่ติด เมื่อไหร่ควรไปหาช่าง

หากลองทำตามวิธีแก้ไขเบื้องต้นแล้ว ไฟเลี้ยวไม่ติด หรือยังมีข้อสงสัย ควรนำรถไปหาช่างผู้ชำนาญการ เพื่อตรวจเช็คหาสาเหตุและซ่อมแซมอย่างถูกต้อง เพราะอาจเกิดจากปัญหาใหญ่ที่ซับซ้อน เช่น ปัญหาจากระบบไฟฟ้า หรือวงจรไฟฟ้า ซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทำให้ไฟเลี้ยวไม่ติดได้อีกด้วยเช่นกัน เช่น ปัญหาจากตัวหลอดไฟ แม้ว่าจะไม่ขาดแต่ประสิทธิภาพการส่องสว่างอาจลดลง หรือ กรณีติดตั้งชุดแต่งไฟเลี้ยวเพิ่มเติม อาจเกิดปัญหาการต่อวงจรส่งผลให้ไฟเลี้ยวไม่ติด

ไฟเลี้ยวไม่ติด ตรวจสภาพผ่านไหม

ไฟเลี้ยวไม่ติด ตรวจสภาพผ่านไหม?

โดยทั่วไปแล้วหากรถไฟเลี้ยวไม่ติด จะไม่ผ่านการตรวจสภาพรถ ตามหลักเกณฑ์ของกรมการขนส่งทางบก เนื่องจากว่าไฟเลี้ยวมีบทบาทสำคัญต่อความปลอดภัยบนท้องถนน การใช้งานไฟเลี้ยวที่ไม่สมบูรณ์อาจก่อให้เกิดอันตรายและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีบางกรณีที่อาจพิจารณาให้ผ่านการตรวจสภาพขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ดังนี้

 • ไฟเลี้ยวไม่ติดเพียงข้างเดียว: กรณีนี้อาจพิจารณาให้ผ่าน หากผู้ขับขี่สามารถแสดงหลักฐานการนัดหมายซ่อมแซม หรือเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 • ไฟเลี้ยวไม่กะพริบ: อาจพิจารณาให้ผ่าน หาก ผู้ขับขี่สามารถแสดงหลักฐานการนัดหมายซ่อมแซม หรือเปลี่ยนรีเลย์ไฟเลี้ยวใหม่ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเช่นเดียวกับกรณีไฟเลี้ยวไม่ติดข้างเดียว

 • ไฟเลี้ยวติดค้าง: หากเป็นกรณีนี้ก็มีโอกาสที่จะให้ผ่านได้ แต่ก็ต้องบอกเลยว่ายากที่จะผ่าน เนื่องจากส่งผลต่อการใช้งานและอาจก่อให้เกิดอันตรายบนท้องถนนได้

รถมือสอง one2car

โหลดหรือยัง? แอป one2car - NEXT GEN! CAR APP

 • Smart Search: หารถง่าย ฟังก์ชันครบ ข้อมูลชัด!

 • Qualified Car: รถคุณภาพ ตรวจสภาพแล้ว พร้อมรายงานรถ

 • Most Trusted Seller: คัดผู้ขายให้แล้ว ไม่ต้องกลัวมิจฉาชีพ

 • Hot Deals: พบกับ Big Sale ลดแรงทุกเดือน!

 • My Garage: ระบบผู้จัดการส่วนตัวให้รถคุณ ทุกเรื่องรถ จบในที่เดียว

 • Car Tax Renawal: ต่อภาษีรถยนต์สะดวกกว่าที่เคย ไม่ต้องกลัวลืม

 • Car Price: อยากขายรถแต่ไม่รู้ราคา เช็กเลย! รู้ผลใน 1 นาที ต้องการขายก็ทำได้เลย

 • Car Financing: สินเชื่อรถมือสอง จัดไฟแนนซ์ง่ายกับ Partner ของเรา พร้อมข้อเสนอพิเศษ

 • Car Insurance: เปรียบเทียบเบี้ย ต่อประกันรถยนต์ พร้อมดีลสุดพิเศษจากบริษัทชั้นนำ

 • Extended Warranty: ประกันอะไหล่รถ หมดห่วงเรื่องอะไหล่รถมือสอง

 • one2car Story: คลิปรีวิวรถจากคนขาย คอนเทนต์เกี่ยวกับยานยนต์

Apple Store : https://bit.ly/o2c_apple_store

Google Play Store : https://bit.ly/o2c_Google_Play_Store

รถมือสอง one2car ลดราคา

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์ ต้องที่ ตลาดรถมือสอง one2car ซื้อรถง่าย ขายรถไว ทั้งรถเก๋งมือสอง รถตู้มือสอง รถกระบะมือสอง ราคาดี ฟรีดาวน์ ผ่อนถูก คุณภาพพร้อมใช้งาน

อัปเดตข่าวรถล่าสุด ดูรีวิวรถยนต์ รีวิวรถมอเตอร์ไซค์ ทุกยี่ห้อ โดยทีมงานมืออาชีพ เช็คราคา ตารางผ่อน พร้อมเกาะติดข่าวสารรถยนต์ไฟฟ้า EV ได้ที่ Autospinn.comFeatured

10 รถ Hybrid รุ่นไหนดี ประหยัดน้ำมัน (2024)

10 รถ Hybrid รุ่นไหนดี ประหยัดน้ำมัน (2024)

Car Guides
พูดถึงรถประหยัดน้ำมันก็คงจะหนีไม่พ้น รถ Hybrid แน่นอน วันนี้เรามาดูกันว่า 10 รถยนต์ Hybrid ในปี 2024 นี้ มีรุ่นไหนที่ยังน่าซื้อและน่าใช้งานรถ Hybrid ...
รถยนต์ราคาไม่เกิน 5 แสน 2024 มีรุ่นไหนบ้าง

รถยนต์ราคาไม่เกิน 5 แสน 2024 มีรุ่นไหนบ้าง

Car Guides
รถยนต์มือ 1 ราคาไม่เกิน 5 แสน รุ่นไหนดี (2024)รถยนต์มือหนึ่งราคาไม่เกิน 500,000 บาท ปัจจุบันมีตัวเลือกไม่เยอะมาก พบอยู่ 4 รุ่น ได้แก่1. Suzuki ...
50 แคปชั่นขับรถ ครบทุกฟีลลิ่ง ฮา กวน อ่อย เศร้า (by Mr.O2C)

50 แคปชั่นขับรถ ครบทุกฟีลลิ่ง ฮา กวน อ่อย เศร้า (by Mr.O2C)

Car Guides
สมัยนี้โพสต์รูปรถลงโซลเชียลจะขาดแคปชันเด็ดๆ ได้อย่างไร มาหาแคปชันที่ใช่กันกับ 50 แคปชั่นขับรถ ครบทุกฟีลลิ่ง ฮา กวน อ่อย เศร้า by Mr.O2C ...

Comments

app-icon
app-icon
app-icon
View your Dream Cars
in the App
Download App Now