Available for Chat
Intro
เต้นท์ TheRedCar อยู่ ในศูนย์รวมรถยนต์ธนบัตรชัย 3 ถนนกาญจนาภิเษก กม.ที่ 45.5 ฝั่งขาเข้า ( ฝั่งเดียวกันกับ central westgate แต่ห้าง เซ้นทรัล อยู่ กม.ที่ 45.0 )

เดอะเลดคาร์ อยู่ล้อค E5 + E6 เข้าตรง ทางเข้าที่ 5 ได้เลย อยู่ด้านหน้าถนนใหญ่เลยคับ

ตอนมาถ้ามาบนถนน กาญจนาฯ ให้ระวัง ดังนี้
1.ก่อนถึง เต้นท ราวๆ500-700 ม ให้เข้าช่องคุ่ขนานไว้คับ เพราะถ้ารอ ใกล้ๆถึงจะเข้าช้ายไม่ได้งะคับ

2.ก่อนถึง ศูนย์รวมรถธนบัตรชัย3 (ที่เดอะเลดคาร์อยุ่) 200 ม จะเจอ ศูนย์รวมรถธนบัตรชัย2 ก่อนคับ ซึ่งไม่ใช่นะคับ ให้เลยมาอีก 1-200 ม.คับ
Location
ศูนย์ธนบัตรชัย 3 (ทางเข้าที่4) ถ.กาญจนาภิเษก ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
Active Chats
Archived
Support Chat
Delete chat?
Chat Empty
No chats found
Start searching and chat with sellers
Support Chat
Support