จังหวัด
91 ล๊อค B9 ถนนรามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพ