จังหวัด
15 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวง/เขตห้วยขวาง กทม 10230