พลาดไม่ได้ 4 ข้อห้ามสำหรับป้ายทะเบียนรถยนต์

Car Guides

พลาดไม่ได้ 4 ข้อห้ามสำหรับป้ายทะเบียนรถยนต์

ป้ายทะเบียนถือว่าเป็นส่วนสำคัญรถทุกคันเลย เพราะนอกจากจะแบ่งตัวรุ่นของรถแล้ว ยังสามารถบ่งบอกข้อมูลสำคัญได้อีกด้วย เนื่องจากเหตุนี้การที่เราจะปกปิดข้อมูลถือว่าเป็นสิ่ง มาดู ข้อห้ามสำหรับป้ายทะเบียนรถได้เลย

1. ห้าม ขูด ลอก ลบ หรือติดสติ๊กเกอร์ แผ่นป้ายทะเบียน

การที่มีป้ายทะเบียนที่ผิดปกติเช่น โดนขูด มีสีลอก ตัวอักษรถูกลบ หรืออื่นๆที่สามารถทำให้เห็นป้ายทะเบียนไม่ชัดเจน อาจเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่จะมองเป็นสิ่งแรกเพราะการกระทำแบบนี้สามารถบ่งบอกได้ว่าคุณกำลังจะปิดข้อมูลหรือมีมีพิรุธอยู่นั่นเอง เพราะป้ายทะเบียนรถนั้นสามารถบ่งบอกได้ถึงข้อมูลที่สำคัญ ป้ายทะเบียนรถยนต์ของรถที่ยังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ควรเป็นป้ายทะเบียนที่มีสภาพสมบูรณ์ และสามารถมองเห็นข้อมูลที่ระบุไว้บนป้ายทะเบียนได้อย่างชัดเจน

2. ห้าม ทะเบียนปลอมหรือก๊อปเกรด A

ป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ได้มาจากการประมูล จะมีลวดลายที่แตกต่างจากป้ายทะเบียนแบบทั่วไป ซึ่งผู้ที่มีป้ายทะเบียนแบบทั่วไปห้ามนำป้ายไปตกแต่งลวดลายเลียนแบบป้ายทะเบียนที่มาจากการประมูล หรือการตกแต่งกรอบป้ายให้มีลักษณะเหมือนป้ายประมูล เป็นการกระทำที่มีความผิดทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ประกอบมาตรา 60 ฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือนำวัสดุหรือสิ่งอื่นใดมาปิดบัง หรือติดไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับแผ่นป้ายทะเบียนรถ ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

3. ห้าม ใช้แผ่นป้ายที่ไม่ได้ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก

สำหรับเจ้าของรถบางรายที่ประสบปัญหา ทำให้ป้ายทะเบียนหายหรือหรือใช้ป้ายทะเบียนรถที่ทำขึ้นด้วยตนเอง เช่น ป้ายที่ทำด้วยกระดาษ หรือใช้การเขียนด้วยลายมือ โดยมีการแปลงตัวเลขอารบิกเป็นเลขไทย ถึงแม้จะเป็นตัวเลขที่ตรงกับหมายเลขทะเบียนรถยนต์จริง ๆ แต่ก็ถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องเป็นป้ายที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น

4. ห้าม ใช้สีหรือหมึกไปเติมบนตัวอักษรหรือตัวเลขที่สีจาง

ในกรณีที่รถยนต์ถูกใช้งานอย่างหนักมาเป็นเวลานาน ป้ายทะเบียนรถยนต์อาจมีการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพ มีร่องรอยจากการใช้งานและข้อมูลบนป้ายอาจหลุดร่อนหรือซีดลง อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้รถไม่ควรเติมสีลงไปบนตัวอักษรที่จางด้วยตนเอง หากแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุด หรือสูญหาย เจ้าของรถสามารถติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทดแทนของเดิมให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยติดต่อที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียน ซึ่งจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ ภายใน 15 วัน

รถยนต์ใหม่ป้ายแดง มีข้อห้ามอะไรบ้าง?

ห้ามใช้รถป้ายแดงเกิน 30 วัน

สำหรับรถยนต์ใหม่ที่เพิ่งป้ายทะเบียนสีแดง ห้ามใช้รถป้ายแดงเป็นเวลาเกิน 30 วัน นับจากวันที่ออกรถ หากพบว่าผู้ใช้รถมีการใช้งานรถยนต์ป้ายแดงเกิน 30 วัน ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งจะมีโทษปรับ 10,000 บาท

ห้ามขับข้ามเขต

รถยนต์ป้ายแดงมีข้อกำหนดทางกฎหมายว่าสามารถใช้งานได้เฉพาะในเขตจังหวัดที่ระบุเอาไว้บนป้ายหรือจังหวัดที่จดทะเบียนไว้กับทางขนส่งเท่านั้น หากตรวจพบว่าผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎจะมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท

ห้ามขับรถยนต์ป้ายแดงในเวลากลางคืน

ผู้ขับขี่สามารถใช้งานรถป้ายแดงได้เฉพาะช่วงเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือเวลา 06.00 – 18.00 น.เท่านั้น สามารถอนุโลมได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. เนื่องจากสีของป้ายที่เป็นสีแดงนั้นเป็นสีที่ยากต่อการมองเห็นในที่มืด และเสี่ยงต่อการนำไปกระทำสิ่งผิดกฎหมาย หากตรวจพบว่าผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎจะมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท

ห้ามนำป้ายแดงปลอมไปใช้ผิดกฎหมายอาญา 

มีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 และหากนำแผ่นป้ายทะเบียนแดงที่ปลอมนั้นไปจำหน่ายขายตามท้องตลาด หรือเป็นผู้ซื้อแผ่นป้ายทะเบียนปลอมแล้วนำไปใช้กับรถของตัวเอง ตามกฎหมายถือเป็นการใช้เอกสารปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ซึ่งมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท

 

วิธีสังเกตป้ายแดงปลอม ประกอบด้วย

  1. ไม่มีลายน้ำในแผ่นป้ายทะเบียน รูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้า สีจะมีความสด สะท้อนแสง ตัวแผ่นป้ายจะมีความหนา 
  2. ไม่มีตราปั๊ม ขส. มุมขวาล่าง ที่อัดเป็นรอยนูน ตัวแผ่นป้ายสีสด มีความหนา และสะท้อนแสง 
  3. ไม่มีสมุดคู่มือประจำตัวรถ ที่จะมาให้พร้อมกับแผ่นป้ายแดง 


Kumpolpat.B

Kumpolpat.B

จากการชอบทำ Content ลงสื่อต่างๆ แต่ยังไม่เคยลืม Passion ของวงการรถยนต์ สู่นักเขียนข่าวรถยนต์มือสองคุณภาพที่ One2Car มั่นใจเรื่องข่าวรถได้ ไม่พลาดทุกสถานการณ์ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับรถทุกด้าน พร้อมกับ Content สนุก ๆ บวกกับสาระดี ๆ ไม่ผิดหวังแน่นอน


Featured

วิธีไหว้แม่ย่านางรถ พร้อมคาถาไหว้แม่ย่านาง (2566) ใช้อะไรบ้าง ไหว้กี่โมง

วิธีไหว้แม่ย่านางรถ พร้อมคาถาไหว้แม่ย่านาง (2566) ใช้อะไรบ้าง ไหว้กี่โมง

Car Guides
วิธีไหว้แม่ย่านางรถทำยังไง ต้องใช้อะไรบ้าง ไหว้กี่โมงดี ?คนไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าการกราบไหว้แม่ย่านางรถนั้นจะสร้างเสริมสิริมงคลให้กับผู้ขับขี่ ...
ต่อใบขับขี่ 2566 ใบขับขี่หาย หมดอายุ ต้องทำยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ต่อใบขับขี่ 2566 ใบขับขี่หาย หมดอายุ ต้องทำยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้าง

Car Guides
วิธีต่อใบขับขี่ 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง ต้องทำยังไง อบรมไหม เสียค่าธรรมเนียมเท่าไรใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับขี่ ...

Comments