stunt show

ซูบารุ เตรียมมอบประสบการณ์เร้าใจ ‘SUBARU RUSS SWIFT STUNT SHOW 2018’ 19-20 พ.ค.นี้

ซูบารุ เตรียมมอบประสบการณ์เร้าใจ ‘SUBARU RUSS SWIFT STUNT SHOW 2018’ 19-20 พ.ค.นี้

Automotive News
ซูบารุ เตรียมมอบประสบการณ์เร้าใจ กับสุดยอดการแสดงระดับโลก ในกิจกรรม ‘SUBARU RUSS SWIFT STUNT SHOW 2018’ 19-20 พ.ค.นี้ กลับมาอีกครั้ง!!! ...