BMW Series 5

พบรถ BMW Series 5 สภาพยังไม่ถูกใช้งานปล่อยทิ้งร้างไว้ในโกดังตั้งแต่ปี 1994

พบรถ BMW Series 5 สภาพยังไม่ถูกใช้งานปล่อยทิ้งร้างไว้ในโกดังตั้งแต่ปี 1994

Automotive News
รถ BMW Series 5 สภาพถูกเก็บไว้และยังไม่เคยผ่านการใช้งาน 11 คันถูกจอดปล่อยทิ้งร้างไว้ในโกดังแห่งหนึ่งในประเทศบัลแกเรีย แถบยุโรป BMW Series 5ภาพฝูง BMW ...