จังหวัด
108/26 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฏา เมือง ภูเก็ต