จังหวัด
14 ซอยประวิทย์และเพื่อน8/3 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ