จังหวัด
52/678 หมู่บ้านเมืองทองธานี โครงการ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี