จังหวัด
203/1 ซ.รุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ