จังหวัด
64/7 หมู่ที่ 4 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร