จังหวัด
เลขที่1/68 ซอยวิภาวดี60 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทมฯ 10210