อ่อนนุชรถบ้าน

แชร์
เกี่ยวกับเรา
หลักฐานประกอบการเช่าซื้อ
1.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
3.หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน 1 ชุด
4.สมุดบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือน 1 ชุด

จังหวัด
62 ปากซอยอ่อนนุช 74 อ่อนนุช ประเวศ ประเวศ