จังหวัด
39 โชคชัย4 ซอย 30 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230