จังหวัด
63/1 ถ.เจ้าคุณทหาร เขต ลำปลาทิว แขวง ลาดกระบัง จ.กรุงเทพฯ 10520