จังหวัด
306 ถนนศรีนครินทร์แขวงหัวหมากเขตบางกระปิ กรุงเทพ