จังหวัด
91 ซ.รามคำแหง3 ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.