จังหวัด
1711 ม 1 ตหัวทะเล อเมือง จนครราชสีมา 30000