จังหวัด
209/1 ถนนสุขาภิบาล5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ