จังหวัด
111/177 ซอย23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ