toyota nissan Mitsubishi ford isuzu

รถอเนกประสงค์หรือ PPV คือ อะไร??

รถอเนกประสงค์หรือ PPV คือ อะไร??

ข่าววงการรถยนต์ เรื่องเด่น
เชื่อว่าหลายท่านน่าจะรู้จักรถอเนกประสงค์กันอยู่แล้ว และก็เป็นรถที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย แต่ว่าถ้าพูดถึงคำว่า PPV ...