ไอคาร์ เอเชีย ไทยแลนด์ เผยผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2561 โดยรวมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข่าววงการรถยนต์

ไอคาร์ เอเชีย ไทยแลนด์ เผยผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2561 โดยรวมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ไอคาร์ เอเชีย มีเงินสดรับในไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้น 36% และประเทศไทยมีรายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) พร้อมทั้งกระแสเงินสดเป็นบวก

บริษัท ไอคาร์ เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็น เว็บไซต์ยานยนต์อันดับหนึ่งในอาเชียน ได้เผยแพร่ผลการดำเนินงานไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 (Appendix 4C) ซึ่งมีประเทศที่ดำเนินธุรกิจอยู่ 3 ประเทศ ได้แก ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

สำหรับบริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด มีรายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวกในเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งคาดว่าจะเป็นบวกต่อเนื่องไปทุกไตรมาสซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท ส่วนประเทศมาเลเซียรายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) และกระแสเงินสดสุทธิเป็นบวกเป็นครั้งแรกในไตรมาส 4 หลังถึงจุดคุ้มทุนในเดือนกันยายน ทั้งหมดนี้ยังเป็นไปตามเป้าหมายของกลุ่มบริษัทที่จะล้างการขาดทุนสะสมให้กลับมาเป็นกำไรให้ได้ภายในสิ้นปี 2562

เงินสดรับจากลูกค้าในไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้น 36% จากปีที่แล้ว ทำให้กลุ่มบริษัทมีเงินสดรับเกิน 3 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย โตต่อเนื่อง 4 ไตรมาสติดกัน

ธุรกิจประมูลรถยนต์ ซึ่งเริ่มต้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 ยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดี มูลค่าโดยรวมของรถยนต์ที่ขายผ่านช่องทางนี้คิดเป็นจำนวน 2.3 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ กระบวนการในการขายผ่านการประมูลได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการที่บริษัทเป็นตัวกลางในการรับชำระเงินค่ารถที่ประมูลได้จากผู้ซื้อก่อนที่จะโอนให้ผู้ขาย (escrow) วิธีการนี้ทำให้บริษัทมีเงินสดเข้าและออกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่สำคัญ บริษัทจะแสดงเงินสดสุทธิแยกออกมาในไตรมาส 4 ปี 2561 เป็นต้นไป

กลุ่มบริษัทใช้เงินสดไปกับการดำเนินงานลดลง 19% เปรียบเทียบจากไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เป็นการลดลงอย่างต่อเนื่อง 3 ไตรมาสติดกัน เนื่องจากในปัจจุบัน 2 ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มบริษัทสามารถสร้างเงินสดได้เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันคุมค่าใช้จ่ายให้คงที่และคาดว่าจะลดลงได้ในไตรมาสต่อไปในปี 2562

กลุ่มบริษัทปิดไตรมาสที่ 4 ด้วยเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 9.5 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย ในขณะเดียวกันมีเงินลงทุนเพิ่มมากกว่า 16.5 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งประกอบไปด้วยเงินกู้ 5 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย และหุ้น 11.5 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย

ไอคาร์ เอเชีย ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

จำนวนผู้เข้าชมเติบโตขึ้น 17% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2560 โดยมีจำนวนผู้เข้าชมเฉลี่ยประมาณ 12 ล้านคนต่อเดือน ส่วนจำนวนประกาศขายรถในเว็บไซต์มีจำนวน 430,000 ประกาศ ลดลง 7% ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทมุ่งเน้นการปรับปรุงประกาศให้มีคุณภาพมากขึ้น จึงมีผลทำให้จำนวนผู้ที่สนใจซื้อรถยนต์ติดต่อดีลเลอร์ลดลงในสัดส่วนที่เท่ากันเช่นกัน

ประเทศมาเลเซีย มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตลอดไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เนื่องมาจากการที่มีรายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เป็นบวก ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ผู้เข้าชมเวปไซต์เพิ่มขึ้น 30% และผู้ที่สนใจซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้นสูงกว่า 36% เมื่อเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 บริษัทยังคงกลยุทธ์ในการปรับปรุงคุณภาพของประกาศขายรถ ทำให้ต้องมีการเอาประกาศที่ไม่ได้คุณภาพออก และทำให้จำนวนประกาศลดลงเล็กน้อยประมาณ 2% เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปีที่แล้ว จำนวนดีลเลอร์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ในปีเดียวกัน และมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดีลเลอร์ที่ยกเลิกสมาชิกตอนที่บริษัทขึ้นราคาก็กลับมาสมัครเป็นสมาชิกอีก

ประเทศไทย ถือเป็นประเทศลำดับที่ 2 รองจากมาเลเซียที่สามารถทำกำไรได้ในเดือนธันวาคม 2561 ยิ่งไปกว่านั้น มีดีลเลอร์มาสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวส่งผลให้จำนวนประกาศขายรถยนต์และผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น 14% และ 11% ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทสามารถทำรายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เป็นบวกในเดือนธันวาคม 2561

ประเทศอินโดนีเซีย มีกลยุทธ์ในการสร้างรายได้จากการสมัครสมาชิกเพื่อลงประกาศขายรถยนต์ใช้แล้ว และกำหนดข้อจำกัดในการลงประกาศขายรถยนต์มือสองฟรีโดยได้เริ่มใช้ในเดือนกันยายน 2561 ดีลเลอร์ที่เป็นสมาชิกบริษัทยังมีจำนวนไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 3 ถึงไตรมาส 4 ปี 2561 ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีการคิดค่าบริการเพิ่มขึ้น จำนวนประกาศขายรถยนต์เพิ่มขึ้น 5% และจำนวนผู้เข้าชมเวปไซต์เพิ่มขึ้น 16% ในไตรมาส 4 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปีเดียวกัน

“กลุ่มบริษัท ไอคาร์ เอเชีย จำกัด มีผลประกอบการโดยรวมดีมาก ณ สิ้นปี 2561 โดยธุรกิจในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย มีรายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เป็นบวก ขณะที่ประเทศอินโดนีเซียสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วเพิ่มขึ้น กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องในปี 2562 และสามารถทำกำไรได้ในปีนี้เช่นกัน เรามุ่งมั่นและเดินหน้าผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจดิจิตอลในอุตสาหกรรมยานยนต์ในอาเชียน และมองเห็นการเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้” แฮมิช สโตน ประธานกรรมการบริหารบริษัทไอคาร์ เอเชีย กล่าว

เช็คราคารถใหม่ และโปรโมชั่น ได้ที่นี่ ที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่
มาร่วมแชร์ความเห็นของคุณบนเวบบอร์ด Autospinn คลิกที่นี่

แท็กที่เกี่ยวข้องข่าวฟีเจอร์

[Test Drive] รีวิวทดสอบ Ford Mustang 2.3L EcoBoost กับการใช้งานจริงบนถนนจริง

[Test Drive] รีวิวทดสอบ Ford Mustang 2.3L EcoBoost กับการใช้งานจริงบนถนนจริง

วีดีโอ
Ford Mustang โฉมนี้ ถือเป็นการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในไทย และเป็นโมเดลใหม่ในประเทศไทย ภายใต้การนำเข้าของ ฟอร์ดประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ...
กล้องตรวจจับคนเล่นโทรศัพท์มือถือขณะขับรถ พร้อมทดลองใช้ในออสเตรเลีย

กล้องตรวจจับคนเล่นโทรศัพท์มือถือขณะขับรถ พร้อมทดลองใช้ในออสเตรเลีย

ข่าววงการรถยนต์
โดยการใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดคู่แบบใหม่จะเริ่มต้นใช้งานบนทางหลวง M4 และ  Anzac ตั้งแต่เดือนมกราคมปีถัดไป ...
ค่ายรถจากจีนสยายปีก Qiantu Motors เตรียมผลิตรถสปอร์ตไฟฟ้าในสหรัฐฯ

ค่ายรถจากจีนสยายปีก Qiantu Motors เตรียมผลิตรถสปอร์ตไฟฟ้าในสหรัฐฯ

ข่าววงการรถยนต์
ในงานแถลงข่าวสื่อมวลชนซึ่งจัดเป็นครั้งแรกโดย Automotive News ซึ่งทั้งสองบริษัทเผยความมุ่งมั่นในการตกลงร่วมเพื่อผลิต K50 ...
แกร่ง หรู พร้อมความประหยัด สายออฟโรดหรูกับ 2019 Mercedes G350d

แกร่ง หรู พร้อมความประหยัด สายออฟโรดหรูกับ 2019 Mercedes G350d

ข่าววงการรถยนต์
G-Class รุ่นล่าสุดนี้เพิ่งมีเครื่องยนต์ดีเซลที่มีราคาถูกที่สุดในรุ่นและได้ความประหยัดน้ำมันสูงสุดเมื่อเทียบกับ G500 และ AMG G63 ที่ใช้เครื่องยนต์ V8

เเสดงความคิดเห็น

รายการแชททั้งหมด
จัดเก็บแล้ว
บริการลูกค้า
Chat Empty
ไม่พบแชท
เริ่มต้นการค้นหาและแชทด้วยผู้ขาย
บริการลูกค้า
ติดต่อเจ้าหน้าที่