สีและเลขมงคลที่รถคุณควรมี ตามวันเกิด

เรื่องเด่น

สีและเลขมงคลที่รถคุณควรมี ตามวันเกิด

สีและเลขมงคลเป็นสิ่งทีบางคนมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระ แต่ส่วนใหญ่แล้วเราทุกคนก็ไม่พ้นสายมู ใครที่กำลังจะออกรถหรือกำลังมองหาเลขทะเบียนเด็ดๆ เสริมทรัพย์ เสริมเรื่องการงาน การเงิน มาดูกันเลยว่า วันเกิดใครเหมาะกับเลขและสีไหน

“วันจันทร์”

เลขมงคลสำหรับคนเกิดวันจันทร์ คือ 2,3,4,5,6,7

เลขต้องห้าม คือ 8,1

 • สีเหลืองแก่: เสริมโชคลาภด้านเงินทอง ความมั่นคงทางทุนทรัพย์ มีความมั่งคั่งทั้งปัจจุบันและภายภาคหน้า

 • สีขาว: เสริมความน่าอุปถัมภ์ค้ำชู มีแต่ผู้ให้ความสงเคราะห์เกื้อกูล เป็นที่รักจากผู้หลักผู้ใหญ่

 • สีชมพู: เสริมความน่าอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ ทั้งหน้าที่การงาน และการดำเนินชีวิต

 • สีเขียว: เสริมเดช อำนาจวาสนา บารมี และเกียรติยศในหน้าที่การงาน เป็นที่นับหน้าถือตา มีอิทธิพลที่ทำให้ผู้อื่นยำเกรง

 • สีส้ม หรือสีทอง: เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ทรัพย์สินมากมี มีแต่คนรักใคร่เสน่หา

 • สีน้ำเงิน หรือสีทอง: เสริมเสน่ห์ที่ทำให้มีแต่คนรักใคร่เมตตา มีแต่ผู้เป็นที่รัก น่าหลงใหลเอ็นดู

“วันอังคาร”

เลขมงคลสำหรับคนเกิดวันอังคาร คือ 3,4,7,5,8,1

เลขต้องห้าม คือ 2,6

 • สีชมพู: เสริมความน่าอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่ มีแต่คนรักคนเอ็นดู ได้รับโอกาสทั้งการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

 • สีเขียว: เสริมดวงชะตาด้านอุปสรรคในการดำเนินชีวิต ไม่มีศัตรูคู่แข่งมาย่างกราย

 • สีม่วงแก่: เสริมสร้างวาสนาบารมี โชคลาภ ตวามโชคดี

 • สีส้ม หรือสีทอง: เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ทรัพย์สินมากมี มีแต่คนรักใคร่เสน่หา

 • สีดำ: เสริมสร้างอำนาจบารมีและความเป็นผู้นำ มีอานุภาพอิทธิพลที่ทำให้ผู้อื่นเคารพยำเกรง นับหน้าถือตา

 • สีแดง: เสริมโชคลาภ วาสนาบารมี มีโอกาสในชีวิตเพิ่มมากขึ้น

สีต้องห้าม ได้แก่ สีขาว, สีเหลือง, สีฟ้า, สีน้ำเงิน

“วันพุธกลางวัน”  (06:01 น. – 18:00 น.)

เลขมงคลสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวัน คือ 4,7,5,8,6,2

เลขต้องห้าม คือ 1,3

 • สีเขียว: เสริมเสน่หา มีแต่คนรักใคร่เมตตา น่าคบหา น่าศรัทธา

 • สีม่วงแก่: เสริมโชคลาภ วาสนา บารมี

 • สีส้ม หรือสีทอง: เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ทรัพย์สินมากมี มีแต่คนรักใคร่เสน่หา

 • สีดำ: เสริมความราบรื่นในอุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต ไร้ศัตรูและคู่แข่งเข้ามาขัดขวาง

 • สีฟ้า: เสริมชะตาเพื่อการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

 • สีแดง: เสริมโชคลาภ วาสนาบารมี มีโอกาสในชีวิตเพิ่มมากขึ้น

 

สีต้องห้าม ได้แก่ สีสีน้ำเงิน,สีชมพู

 

“วันพุธกลางคืน” (18:01 น. – 05:59 น.)

 

เลขมงคลสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน คือ 8,6,1,2,3,7

เลขต้องห้าม คือ 4,5

 

ใครที่เกิดวันพุธกลางคืน จะได้รับอิทธิพลจากดาวราหู โบราณจึงว่าไว้ว่าคนเกิดวันนี้คือ “วันราหู”

 

 • สีดำ: เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

 • สีน้ำเงิน หรือสีฟ้า: เสริมความสะดวกราบรื่นจากอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิต

 • สีแดง หรือสีน้ำตาล: เสริมโชคลาภ วาสนาบารมี มีโอกาสในชีวิตเพิ่มมากขึ้น

 • สีเหลือง: ไร้อุปสรรค และศัตรูคู่แข่งเข้ามารบกวน ชีวิตมีแต่ความราบรื่น

 • สีขาว: เสริมความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้คนรอบข้าง มีแต่คนนับหน้าถือตา พร้อมให้ความช่วยเหลือ

 

สีต้องห้าม ได้แก่ สีเขียว,สีส้ม

“วันพฤหัสบดี”

เลขมงคลสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี คือ 5,8,6,1,2,4

เลขต้องห้าม คือ 3,7

 

 • สีขาว: เสริมความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้คนรอบข้าง มีแต่คนนับหน้าถือตา พร้อมให้ความช่วยเหลือ

 • สีแดง: เสริมความสงบปลอดภัย แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทั้งปวง

 • สีน้ำเงิน: เสริมความเป็นที่เคารพนับถือน่ายอมรับจากคนหมู่มาก

 • สีส้ม: เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ทรัพย์สินมากมี มีแต่คนรักใคร่เสน่หา

 • สีดำ: เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

 • สีเหลือง: ไร้อุปสรรค และศัตรูคู่แข่งเข้ามารบกวน ชีวิตมีแต่ความราบรื่น

 

สีต้องห้าม ได้แก่ สีม่วง,สีชมพู

“วันศุกร์”

เลขมงคลสำหรับคนเกิดวันศุกร์ คือ 6,1,2,3,4,5

เลขต้องห้าม คือ 7,8

 

 • สีฟ้า: เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ทรัพย์สินมากมี มีแต่คนรักใคร่เสน่หา

 • สีแดง หรือสีทอง: เสริมความเจริญก้าวหน้า และรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

 • สีเหลือง: เสริมความน่าอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ ทั้งหน้าที่การงาน และการดำเนินชีวิต

 • สีขาว: เสริมความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้คนรอบข้าง มีแต่คนนับหน้าถือตา พร้อมให้ความช่วยเหลือ

 • สีชมพู: เสริมความแคล้วคลาดจากภัยอันตราย และโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง

 

สีต้องห้าม ได้แก่ สีดำ, สีม่วง

“วันเสาร์”

เลขมงคลสำหรับคนเกิดวันเสาร์ คือ 7,5,8,6,1,3

เลขต้องห้าม คือ 2,4

 

 • สีม่วงแก่: เสริมความน่าอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ ทั้งหน้้าที่การงาน และการดำเนินชีวิต

 • สีส้ม: เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ทรัพย์สินมากมี มีแต่คนรักใคร่เสน่หา

 • สีดำ: เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ทรัพย์สินมากมี มีแต่คนรักใคร่เสน่หา

 • สีฟ้า หรือสีน้ำเงิน: เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ทรัพย์สินมากมี มีแต่คนรักใคร่เสน่หา

 • สีแดง: เสริมความน่าเชื่อถือ และน่าไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน และผู้คนรอบข้าง

 

สีต้องห้าม ได้แก่ สีเขียว,สีเหลือง,สีขาว

“วันอาทิตย์”

เลขมงคลสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ คือ 1,2,3,4,7,8

เลขต้องห้าม คือ 5,6

 

 • สีเหลือง: เสริมความน่าอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ ทั้งหน้าที่การงาน และการดำเนินชีวิต

 • สีขาว หรือสีครีม: เสริมความสงบปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทั้งปวง

 • สีดำ: เสริมความน่าเคารพนับถือ เป็นเจ้าคนนายคน และทรัพย์สินเงินทอง

 • สีแดง หรือแดงเลือดหมู: เสริมสง่าราศี อำนาจวาสนา มากด้วยบุญบารมี มีแต่ผู้ยกย่อง นับหน้าถือตา

 • สีชมพู: เสริมความน่าอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่

 

สีต้องห้าม ได้แก่ สีฟ้า,สีน้ำเงิน,สีส้ม

 
ข่าวฟีเจอร์

VOLT City EV ราคาเริ่มต้น 3.25 แสน ค่าไฟแค่ 30 สตางค์/กม.

VOLT City EV ราคาเริ่มต้น 3.25 แสน ค่าไฟแค่ 30 สตางค์/กม.

รถยนต์ไฟฟ้า
ทำความรู้จัก VOLT City EV รถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังมาแรง ชาร์จไฟแค่ 66 บาท/ครั้งหลังจากรถยนต์ไฟฟ้า VOLT City EV ประกาศราคาอย่างเป็นทางการและเปิดให้จอง ...
รถเก๋งรุ่นไหนดี รวม 12 รถเก๋งน่าใช้ที่สุดในปี 2022

รถเก๋งรุ่นไหนดี รวม 12 รถเก๋งน่าใช้ที่สุดในปี 2022

เรื่องเด่น
รวม 12 รถเก๋ง ปี 2022 รุ่นไหนดี ดีไซน์ทันสมัย และสมรรถนะแกร่ง!1. รถเก๋ง Honda Civicถ้าถามว่า รถเก๋งรุ่นไหนดี หลายคนมักจะนึกถึง Honda Civic ...
ฤกษ์ออกรถ สิงหาคม 2565 ออกรถวันไหนแล้วรวย

ฤกษ์ออกรถ สิงหาคม 2565 ออกรถวันไหนแล้วรวย

เรื่องเด่น
เดือนสิงหาคม 2565 ออกรถวันไหนดีฤกษ์ออกรถ สิงหาคม 2565 มีตั้งแต่วันจันทร์-อาทิตย์ ซึ่งคุณสามารถเลือกฤกษ์ได้ตามวันเวลาที่สะดวก ...

เเสดงความคิดเห็น