ขายดาวน์

ขายดาวน์ คืออะไร ขายอย่างไรให้ปลอดภัย

ขายดาวน์ คืออะไร ขายอย่างไรให้ปลอดภัย

เรื่องเด่น
บางท่านขายดาวน์และส่งมอบรถโดยที่ยังไม่เปลี่ยนชื่อผู้เช่าซื้อ ระวังเถอะครับ !!! หายนะจะมาเยือนตอนที่ เขาเอารถเราไปแล้วไม่ผ่อน การขายดาวน์ ...